Welcome to Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța

2024

Nr.DataConținutul pe scurt al dispozițieiCaracterFișier
2422.03.2024Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Seimeni în data de 28 martie 2024NormativDispozitia 24
2328.02.2024Privind acordarea gradației 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Trifan Amalia, încadrată în funcția publică de consilier achiziții publice, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții publice, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Seimeni, județul ConstanțaIndividual
2223.02.2024Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Seimeni în data de 29 februarie 2024NormativDispozitia 22
2123.02.2024Privind incetarea contractului individual de muncă al domnului Rusu Ionel din din functia de Sofer- treapta II-microbuz scolar, Compartiment Asistenta SocialaIndividual
2015.02.2024Privind achitarea drepturilor salariale, aferente perioadei 05.07.2019-23.11.2020 în care raportul de muncă al domanei Trifan Amalia a fost suspendat, drepturi salariale actualizate cu rata inflației la data plății acestora, precum și a dobânzii legale calculată începând cu data de 24.11.2020 și până la data plății efective a acestor sumeIndividual
1914.02.2024Privind constituirea comisiei de evaluare, privind procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru obiectivele: ,,Delegarea gestiunii, prin achizitie publica de servicii, a activitatilor de sortare, tratare mecano-biologica si eliminare prin depozitare a deseurilor municipale din UAT Seimeni, judet Constanta"; „Delegarea gestiunii, prin achizitie publica de servicii, a activitatilor de colectare separate si transport separat al deseurilor municipale din UAT Seimeni, jud. Constanta”Normativ
1814.02.2024Privind convocarea în ședință extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Seimeni în data de 14 februarie 2024NormativDispozitia 18
1708.02.2024Privind acordarea indemnizației lunare conform prevederilor Legii nr. 448/2006, doamnei Crețu Mirela, încadrată în gradul de handicap grav, conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. DCH8008 din 03.07.2018 eliberat de CEPAH ConstanțaIndividual
1606.02.2024Privind acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor doamnei Zaharia OlimpiaIndividual
1505.02.2024Privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Plăcintă ValentinIndividual
1402.02.2024Privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024 al Comunei Seimeni, județul ConstanțaNormativDispozitia 14
1331.01.2024Privind acorsarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor domnului Preda MihaiIndividual
1231.01.2024Privind respingerea cererii de acordare VMI pentru doamna Niță GabrielaIndividual
1131.01.2024Privind aprobarea cererilor de acordare VMI pentru 32 de titulariIndividual
1030.01.2024Privind incetarea contractului individual de muncă al d-nei Cretu Alexandrina din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav- Cretu MirelaIndividual
930.01.2024Privind incetarea contractului individual de muncă al d-nei Dumitru Cameluta -Teodora din functia de asistent personal pentru persoana cu handicap grav- Gutu DumitraIndividual
830.01.2024Privind stabilirea salariului de baza pentru asistentii personali si a indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav din cadrul primariei comunei Seimeni, judetul Constanta,incepand cu data de 01 ianuarie 2024Normativ
730.01.2024Pentru stabilirea modalității tranzitorii de aplicare a actelor administrative anterioare privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Seimeni, începând cu 1 ianuarie 2024Normativ
625.01.2024Privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Seimeni în data de 31 ianuarie 2024NormativDispozitia 6
519.01.2024Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi și/sau petrolieri, a suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieriNormativ
415.01.2024Privind constituirea comisiei pentru recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor de investiții, reparații din cadrul Primăriei Comunei SeimeniNormativ
309.01.2024Privind exercitarea cucaracter temporar a funcției publice de conducere vacante de Secretar general al comunei Seimeni de către doamna Ciorbaru Maria Isabela- inspector, clasa1, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Stare CivilăNormativ
208.01.2024Privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2024 – provizoriu al comunei Seimeni, județul ConstanțaNormativ
105.01.2024Privind convocarea în ședință extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Seimeni în data de 8 ianuarie 2024NormativDispozitia 1

2023

2022

2021

2020

Sari la conținut Click to listen highlighted text!