Welcome to Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța

Hotararea nr. 115 din 06.12.2019 – rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

HCL 109 – 114 din 06.12.2019

HCL 99-108 din 25.11.2019

HCL nr. 92-98 din 29.10.2019

HCL nr. 88-91 din 08.10.2019

HCL nr. 78-87 din 30.09.2019

HCL sedinta ordinara nr. 73-77 din 20.08.2019

Hotararea nr. 72 din 30.07.2019 – aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Lucrari de reabilitare si modernizare sistem de iluminat public

Hotararea nr. 71 din 30.07.2019 – aprobare Raport asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem I 2019

Hotararea nr. 70 din 30.07.2019 – aprobare vanzare prin negociere directa imobil

Hotararea nr. 69 din 30.07.2019 – modificare HCL 94 din 2017

Hotararea nr. 68 din 18.07.2019 – actualizare PAAP

Hotararea nr. 67 din 18.07.2019 – rectificarea BVC

Hotararea nr. 66 din 27.06.2019 – revocarea HCL 21 din 28.02.2019

Hotararea nr. 65 din 27.06.2019 – aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

Hotararea nr. 64 din 27.06.2019 – aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

Hotararea nr. 59 din 29.05.2019 – aprobarea incheiere contract de comodat

Hotararea nr. 58 din 29.05.2019 – aprobarea incheiere contract de comodat

Hotararea nr. 57 din 29.05.2019 – aprobarea incheiere contract de comodat

Hotararea nr. 56 din 29.05.2019 – rezilierea unor contracte de comodat

Hotararea nr. 55 din 29.05.2019 – atribuirea in folosinta gratuita terenuri construire locuinta

Hotararea nr. 54 din 29.05.2019 – aprobarea numarului de burse aferente sem I

Hotararea nr. 53 din 29.05.2019 – acordarea de premii in bani elevilor

Hotararea nr. 52 din 29.05.2019 – aprobarea actualizarii PAAP

Hotararea nr. 51 din 29.05.2019 – rectificarea BVC

Hotararea nr. 50 din 29.05.2019 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 49 din 07.05.2019 – aprobare indicatori tehnico-economici actualizati pentru Reabilitare si dotare camin cultural

Hotararea nr. 48 din 07.05.2019 – aprobare indicatori tehnico-economici actualizati pentru Asfaltare strazi

Hotararea nr. 47 din 23.04.2019 – modificarea inventarului terenurilor disponibile ce apartin domeniului privat

Hotararea nr. 46 din 23.04.2019 – retragere drept de folosinta teren acordat pt construirea unei locuinte

Hotararea nr. 45 din 23.04.2019 – rezilierea contractului de concesiune nr 1 din 27.04.2006

Hotararea nr. 44 din 23.04.2019 – rezilierea contractului de concesiune nr 3 din 27.04.2006

Hotararea nr. 43 din 23.04.2019 – inchiriere pajiste prin atribuire directa

Hotararea nr. 42 din 23.04.2019 – modificarea si completarea HCL 15 din 31.01.2019

Hotararea nr. 41 din 23.04.2019 – aprobare indicatori tehnico-economici actualizati pentru Reabilitare si dotare camin cultural

Hotararea nr. 40 din 23.04.2019 – aprobare indicatori tehnico-economici actualizati pentru Infiintare sistem de canalizare

Hotararea nr. 39 din 23.04.2019 – aprobare indicatori tehnico-economici actualizati pentru Asfaltare strazi

Hotararea nr. 38 din 23.04.2019 – aprobare BVC si PAAP al societatii Gospodarire Seimeni pe anul 2019

Hotararea nr. 37 din 23.04.2019 – aprobare BVC al Serviciului Public de Apa pe anul 2019

Hotararea nr. 36 din 23.04.2019 – aprobare PAAP pe anul 2019

Hotararea nr. 35 din 23.04.2019 – aprobare BVC pe anul 2019

Hotararea nr. 34 din 27.03.2019 – avizare tarife salubrizare

Hotararea nr. 33 din 27.03.2019 – aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Modernizare drumuri de interes local

Hotararea nr. 32 din 27.03.2019 – achizitionare servicii de consultanta juridica

Hotararea nr. 31 din 27.03.2019 – modificarea unui contract de concesiune

Hotararea nr. 30 din 27.03.2019 – acordare stimulent financiar pentru constituirea familiilor

Hotararea nr. 29 din 27.03.2019 – acordare stimulent financiar pentru nou-nascuti

Hotararea nr. 28 din 27.03.2019 – incetarea dreptului de folosinta a Gospodarire Seimeni asupra autoturismului CT 97 PCS

Hotararea nr. 27 din 27.03.2019 – reorganizarea societatii Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 26 din 27.03.2019 – aprobare tarife Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 25 din 27.03.2019 – aprobare tarif deseuri

Hotararea nr. 24 din 07.03.2019 – alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biserica Sf.Mc. Gheorghe

Hotararea nr. 23 din 07.03.2019 – aprobare rest de executat pentru obiectivul de investitii Extindere Scoala Gimnaziala nr 1

Hotararea nr. 22 din 07.03.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local

Hotararea nr. 21 din 28.02.2019 – respingerea proiectului de hotarare privind completarea evidentei bunurilor domeniu privat

Hotararea nr. 20 din 28.02.2019 – modificarea anexei 3 la HCL 6 din 2019

Hotararea nr. 19 din 28.02.2019 – aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 2019

Hotararea nr. 18 din 28.02.2019 – actualizarea preturilor concesiuni si inchirieri pe anul 2019

Hotararea nr. 17 din 28.02.2019 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 16 din 21.02.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru modernizare drumuri de interes local

Hotararea nr. 15 din 31.01.2019 – aprobarea alipirii a doua loturi teren

Hotararea nr. 14 din 31.01.2019 – aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020

Hotararea nr. 13 din 31.01.2019 – aprobarea modalitatii de gestiune a unor activitati din sfera serviciului public de salubrizare

Hotararea nr. 12 din 31.01.2019 – avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii unor activitati ale serviciului de salubrizare

Hotararea nr. 11 din 31.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitare si modernizare camin cultural

Hotararea nr. 10 din 31.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru modernizare drumuri de interes local

Hotararea nr. 09 din 31.01.2019 – aprobarea listei de investitii provizorie pe anul 2019

Hotararea nr. 08 din 31.01.2019 – aprobarea utilizarii excedentului bugetului local al anilor precedenti

Hotararea nr. 07 din 31.01.2019 – stabilirea salariilor de baza

Hotararea nr. 06 din 31.01.2019 – aprobarea organigramei si statului de functii al SC Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 05 din 31.01.2019 – acordarea unui mandat special Asociatiei pentru Dezvoltarea Zonei Cernavoda

Hotararea nr. 04 din 31.01.2019 – aprobarea planului de masuri si actiuni de interes local

Hotararea nr. 03 din 31.01.2019 – aprobarea unui numar de 20 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

Hotararea nr. 02 din 31.01.2019 – aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai pers cu handicap grav pe sem II 2018

Hotararea nr. 01 din 10.01.2019 – utilizarea excedentului bugetului local al anului 2018 in exercitiul financiar 2019

Sari la conținut Click to listen highlighted text!