HCL_nr.55_18.12.2013_privind_aprobarea_decontarii_cheltuielilor_de_transport_pt_functionarii_publici

HCL_nr.54_18.12.2013_privind_aprobarea_rectificarii_BVC_pe_anul_2013

HCL_nr.53_09.12.2013_privind_aprobarea_utilizarii_unei_sume_pentru_plata_unor_lucrari_de_investitii

HCL_nr.52_09.12.2013_privind_aprobarea_rectificarii_bugetului

HCL_nr.51_09.12.2013_privind_aprobarea_instituirii_unor_taxe_speciale

HCL_nr.50_09.12.2013_privind_aprobarea_completarii_PAAP_2013

HCL_nr.49_09.12.2013_privind_actualizarea_planului_local_de_actiune_pt_protectia_apelor_impotriva_poluarii_cu_nitrati

HCL_nr.48_09.12.2013_privind_aprobarea_unui_nr_de_10_asistenti_personali_ai_persoanelor_cu_handicap_grav

HCL_nr.47_09.12.2013_privind_mentinerea_retelei_unitatilor_de_invatamant

HCL_nr.46_21.11.2013_rectificare_BVC_2013

HCL_nr.45_21.11.2013_reorganizare_organigrama_si_componenta_SVSU

HCL_nr.44_30.10.2013_privind_completare_HCL_nr.5_2013

HCL_nr.43_30.10.2013_privind_completare_PAAP_2013

HCL_nr.42_30.10.2013_privind_rectificare_BVC_2013

HCL_nr.41_30.10.2013_privind_aprobare_Regulament_local

HCL_nr.40_30.10.2013_privind_aprobare_Regulament_acces_proprietate_Seimeni

HCL_nr.39_30.10.2013_privind_numire_reprezentant_CEAC

HCL_nr.38_30.10.2013_privind_numire_reprezentant_CA_scoala

HCL_nr.37_30.10.2013_privind_revocare_HCL_nr.23_26.07.2013

HCL_nr.36_30.10.2013_privind_revocare_HCL_nr.24_26.07.2013

HCL_nr.35_04.09.2013_implementare_proiect_utilaje

HCL_nr.34_04.09.2013_infiintare_SPGC

HCL_nr.33_28.08.2013_acordare_ajutor_urgenta

HCL_nr.32_28.08.2013_rectificare_BVC_2013

HCL_nr.31_28.08.2013_aprobare_utilizare_suma_excedent

HCL_nr.30_28.08.2013_achizitionare_servicii_elaborare_strategie

HCL_nr.29_28.08.2013_achizitionare_consultanta_SCIM

HCL_nr.28_28.08.2013_insusire_acord_cooperare_API

HCL_nr.27_26.07.2013_reglementare_circulatie_rutiera

HCL_nr.26_26.07.2013_completare_domeniu_privat

HCL_nr.25_26.07.2013_aprobare_PAAR

HCL_nr.24_26.07.2013_aprobare_contract_asociere_in_participatiune

HCL_nr.23_26.07.2013_dezmembrare_imobil_teren

HCL_nr.22_26.07.2013_aprobare_organigrama_si_stat_de_functii

HCL_nr.21_26.07.2013_rectificare_BVC_2013

HCL_nr.20_26.07.2013_privind_reorganizarea_comisiilor_de_specialitate_ale_CLS

HCL_nr.19_26.07.2013_privind_validarea_mandatelor_unor_consilieri_locali

HCL_nr.18_26.07.2013_incetat_mandat_Munteanu_Viorel

HCL_nr.17_24.05.2013_privind_aprobare_ROF

HCL_nr.16_24.05.2013_privind_aprobarea_unei_sume

HCL_nr.15_24.05.2013_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_locale_pentru_2014

HCL_nr.14_24.05.2013_privind_aprobarea_contului_de_incheiere_a_exercitiului_buget_2012

HCL_nr.13_24.05.2013_privind_aprobare_proiect_solutii_informatice_integrate_in_APL

HCL_nr.12_11.04.2013_privind_aprobarea_unor_sume

HCL_nr.11_11.04.2013_privind_aprobarea_PAAP_2013

HCL_nr.10_11.04.2013_privind_aprobarea_BVC_2013

HCL_nr.9_11.04.2013_privind_revocarea_HCL_nr.4_22.03.2013

HCL_nr.8_22.03.2013_privind_aprob_unui_imprumut_in_val_de_max_849.862_lei_de_la_MFP

HCL_nr.7_22.03.2013_privind_aprobare_trecere_din_domeniul_public_in_domeniul_privat

HCL_nr.6_22.03.2013_privind_aprobare_contract_asistenta_juridica

HCL_nr.5_22.03.2013_privind_act_taxelor_pentru_inchiriere_utilaje_si_camin_cultural

HCL_nr.4_22.03.2013_privind_aprobarea_unor_sume

HCL_nr.3_22.03.2013_privind_infiintarea_postului_de_consilier_personal_al_primarului

HCL_nr.2_08.01.2013_privind_aprobarea_utilizarii_excedentului_bugetar

HCL_nr.1_08.01.2013_privind_aprobarea_acoperirii_definitive_a_deficitului_bugetar