Welcome to Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța
Nr.DataTitlul hotarîriiInițiatorFisier
2429.02.2024Privind aprobarea Programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala la nivelul UAT Seimeni, județul Constanța aferent anului 2024Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 24

Anexa la HCL nr. 24
2329.02.2024Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 23
2229.02.2024Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi Programul Anual al Achiziţiilor Publice al Societăţii "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., pentru anul 2024Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 22
2129.02.2024Privind aprobarea organigrameiși a statului de funcţii al societăţii comerciale „GOSPODĂRIE SEIMENI” Societate cu RaspundereLimitata de interes local, cu asociat unic comunaSeimeni, prin Consiliul Local SeimeniPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 21
2014.02.2024Privind aprobarea Acordului privind asigurarea continuităţii prestării serviciului public de salubrizare în comuna Seimeni, județulConstanțaPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 20
1931.01.2024Privind aprobarea documentatiei de achizitie publica pentru atribuirea Contractelor avand ca obiect: 1. 1. "Delegarea gestiunii, prin achizitie publica de servicii, a activitatilor de sortare, tratare mecano-biologica si eliminare prin depozitare a deseurilor municipale din UAT Seimeni, judet Constanta"; 2. 2. „Delegarea gestiunii, prin achizitie publica de servicii, a activitatilor de colectare separate si transport separat al deseurilor municipale din UAT Seimeni, jud. Constanta”Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 19
1831.01.2024Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Apă Seimeni pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 18
1731.01.2024Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seimeni și serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea Consiliului Local SeimeniPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 17
1631.01.2024Privind retragerea Comunei Seimeni, județul Constanța din calitatea de asociat al societății UTILITĂȚI PUBLICE-GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.R.L.Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 16
1531.01.2024Privind revocarea Horărârii Consiliului Local al Comunei Seimeni nr. 78 din 22.11.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației pentru Dezvoltarea Zonei CernavodăPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 15
1431.01.2024Privind retragerea Comunei Seimeni, județul Constanța din cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Zonei CernavodăPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 14
1331.01.2024Privind aprobarea conditiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta de la bugetul local al Primariei Comunei Seimeni, județul ConstantaPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 13
1231.01.2024Privind aprobarea aderării UAT Seimeni la ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORDPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 12
1131.01.2024Privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune in anul 2024Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 11
1031.01.2024Privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridicăPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 10
931.01.2024Privind aprobarea unui număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1)Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 9
831.01.2024Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 8
731.01.2024Pentru validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Seimeni nr.145/21.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2023Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 7
631.01.2024Pentru validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Seimeni nr.140/18.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2023Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 6
508.01.2024Privind utilizarea excedentului bugetului Serviciului Public Apă Seimeni pentru acoperirea golurilor de casa aferente sectiunilor de functionare pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 5
408.01.2024Privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casa aferente sectiunilor de functionare si dezvoltare pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 4
308.01.2024Privind aprobarea acoperii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Seimeni, din excedentul bugetar al anilor precedențiPrimar - Mitică ȘERBANHCL nr. 3
208.01.2024Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a comunei Seimeni, judetul Constanţa, pentru anul şcolar 2024-2025Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 2
108.01.2024Privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni, pentru o perioadă de trei luni (ianuarie - martie 2024)Primar - Mitică ȘERBANHCL nr. 1
Sari la conținut Click to listen highlighted text!