Hotararea nr. 95 din 21.12.2018 – rectificare BVC

Hotararea nr. 76 din 27.11.2018 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 77 din 27.11.2018 – rectificare BVC

Hotararea nr. 78 din 27.11.2018 – modificare PAAP

Hotararea nr. 79 din 27.11.2018 – utilizare excedent buget ani precedenti

Hotararea nr. 80 din 27.11.2018 – aprobare oferire pachete sarbatori de iarna

Hotararea nr. 81 din 27.11.2018 – aprobare oferire pachete sarbatori de iarna

Hotararea nr. 82 din 27.11.2018 – modificare inventar terenuri apartinand domeniului privat

Hotararea nr. 83 din 27.11.2018 – atribuire terenuri in folosinta gratuita construire locuinte

Hotararea nr. 84 din 27.11.2018 – reabilitare si dotare camin cultural

Hotararea nr. 71 din 30.10.2018 – validare mandat consilier local

Hotararea nr. 72 din 30.10.2018 – aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale pe raza comunei

Hotararea nr. 73 din 30.10.2018 – instalare sistem supraveghere video

Hotararea nr. 74 din 30.10.2018 – rectificare BVC

Hotararea nr. 75 din 30.10.2018 – modificarea si completarea PAAP

Hotararea nr. 63 din 25.09.2018 – rectificare BVC

Hotararea nr. 64 din 25.09.2018 – modificare si completare PAAP

Hotararea nr. 65 din 25.09.2018 – numire reprezentant CL in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr 1

Hotararea nr. 66 din 25.09.2018 – aprobare indicatori asfaltare strazi

Hotararea nr. 67 din 25.09.2018 – retragere drept de folosinta teren

Hotararea nr. 68 din 25.09.2018 – modificare inventar teren domeniu privat

Hotararea nr. 67 din 25.09.2018 – retragere drept de folosinta teren

Hotararea nr. 68 din 25.09.2018 – modificare inventar teren domeniu privat

Hotararea nr. 69 din 25.09.2018 – rectificare BVC si actualizare PAAP – Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 70 din 25.09.2018 – cuantum si numar de burse aferente sem II

Hotararea nr. 56 din 30.08.2018 – aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem I 2018

Hotararea nr. 55 din 30.08.2018 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 57 din 30.08.2018 – aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Infiintare sistem de canalizare

Hotararea nr. 58 din 30.08.2018 – completare si actualizare act constitutiv si statut al Asociatiei pt Dezv Zonei Cernavoda

Hotararea nr. 59 din 30.08.2018 – desemnare reprezentant UAT Seimeni in AGA si in Consiliul Director la Asociatia pt Dezv Zonei Cernavoda

Hotararea nr. 60 din 30.08.2018 – modificare organigrama si stat de functii SC Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 61 din 30.08.2018 – completate si actualizare statut al Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 62 din 30.08.2018 – aprobare tarife practicate de S.C. Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 54 din 21.06.2018 – demarare proceduri selectia membrilor Consiliului de Administratie – Utilitati Publice Gospodarire Comunala

Hotararea nr. 53 din 21.06.2018 – modificare tarif serviciu colectare deseuri

Hotararea nr. 52 din 21.06.2018 – completare PAAP

Hotararea nr. 51 din 21.06.2018 – modificare coeficienti privind stabilirea salariilor de baza

Hotararea nr. 50 din 21.06.2018 – alocare fonduri pentru parohie

Hotararea nr. 49 din 21.06.2018 – rectificare BVC

Hotararea nr. 48 din 21.06.2018 – completare evidenta bunuri domeniu privat

Hotararea nr. 47 din 29.05.2018 – atribuirea in folosinta gratuita teren intravilan

Hotararea nr. 46 din 29.05.2018 – aprobarea situatiilor financiare anuale a societatii Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 45 din 29.05.2018 – aprobarea contului de incheiere aexercitiului bugetar pe anul 2017

Hotararea nr. 44 din 29.05.2018 – completare PAAP

Hotararea nr. 43 din 29.05.2018 – rectificare BVC

Hotararea nr. 42 din 29.05.2018 – consolidare talaz

Hotararea nr. 41 din 29.05.2018 – aprobare regulament intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

Hotararea nr. 40 din 29.05.2018 – modificare tarif colectare deseuri

Hotararea nr. 39 din 29.05.2018 – acordarea de premii in bani elevilor

Hotararea nr. 38 din 29.05.2018 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 37 din 08.05.2018 – aprobare inchiriere pajiste apartinand domeniului privat

Hotararea nr. 36 din 27.04.2018 – modificare PAAP

Hotararea nr. 35 din 27.04.2018 – rectificare BVC

Hotararea nr. 34 din 27.04.2018 – acordare de premii in bani elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade si concursuri

Hotararea nr. 33 din 27.04.2018 – modificare inventar terenuri disponibile aflate in domeniul privat

Hotararea nr. 32 din 27.04.2018 – atribuire in folosinta gratuita teren intravilan

Hotararea nr. 31 din 27.04.2018 – aprobare organigrama si stat de functii al societatii Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 30 din 27.04.2018 – aprobare BVC si PAAP al societatii Gospodarire Seimeni

Hotararea nr. 29 din 27.04.2018 – aprobarea planului de ocupare a functiilor publice

Hotararea nr. 28 din 30.03.2018 – aprobarea incheierii unui contract de comodat

Hotararea nr. 27 din 30.03.2018 – aprobare barem sistem pausal alimentare cu apa

Hotararea nr. 26 din 30.03.2018 – aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa

Hotararea nr. 25 din 30.03.2018

Hotararea nr. 24 din 30.03.2018 – aprobarea inventarului terenurilor disponibile ce apartin domeniului privat

Hotararea nr. 22 din 30.03.2018 – aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar

Hotararea nr. 23 din 30.03.2018 – aprobare cuantum si numar de burse pentru elevi

Hotararea nr. 21 din 16.03.2018

Hotararea nr. 20 din 26.02.2018 – aprobarea utilizarii sumei din excedentul bugetului local in anul 2018

Hotararea nr. 19 din 26.02.2018 – aprobarea PAAP pe anul 2018

Hotararea nr. 17 din 26.02.2018 – aprobarea BVC Serviciul Public Apa

Hotararea nr. 16 din 26.02.2018 – modificarea pretului la apa potabila

Hotararea nr. 15 din 26.02.2018 – alocare suma catre serviciul public apa

Hotararea nr. 14 din 26.02.2018 – aprobare planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018

Hotararea nr. 13 din 26.02.2018 – aprobare planului de analiza si acoperire a riscurilor

Hotararea nr. 12 din 26.02.2018 – aprobare concesiune teren intravilan

Hotararea nr. 11 din 26.02.2018 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 10 din 16.01.2018

Hotararea nr. 09 din 16.01.2018 – stabilire pret apa potabila

Hotararea nr. 08 din 16.01.2018 – casarea unor bunuri

Hotararea nr. 07 din 16.01.2018 – aprobare inchiriere contract de comodat

Hotararea nr. 06 din 16.01.2018 – aprobare inchiriere contract de comodat

Hotararea nr. 05 din 16.01.2018 – utilizare excedent bugetar

Hotararea nr. 04 din 16.01.2018 – aprobare ajutor de urgenta

Hotararea nr. 03 din 16.01.2018 – aprobare ajutor de urgenta

Hotararea nr. 02 din 16.01.2018 – aprobare asistenti personali

Hotararea nr. 01 din 16.01.2018