Welcome to Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța   Click to listen highlighted text! Welcome to Primăria Comunei Seimeni, județul Constanța

2024

Nr.DataTitlul proiectuluiInițiatorAvizele comisiilor de specialitateStructura/persoana responsabila cu elaborarea proiectuluiFisier
3019.03.2024Privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Seimeni, județul ConstanțaPrimar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Compartiment salarizare și Resurse umane – raport nr. 1443/19.03.2024PH nr. 30

Referat de aprobare la PH nr. 30
2919.03.2024Privind desemnarea consilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului generalal comunei Seimeni, județul Constanța, pentru perioada 22.03.2023-31.12.2023
Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Compartiment salarizare și Resurse umane – raport nr. 1441/19.03.2024PH nr. 29

Referat de aprobare la PH nr. 29
2818.03.2024Privind aprobarea acordării de beneficii de asistență socială unor categorii de persoane din comuna Seimeni, județul Constanța, cu ocazia sărbătorilor de Paște 2024Primar - Mitică ȘERBAN1,2,4Compartiment Asistentă Socială – raport nr. 1370/18.03.2024, Compartiment Contabilitate – raport nr. 1371/18.03.2024PH nr. 28

Referat de aprobare la PH nr. 28
2714.03.2024Privind aprobarea tipului de suport alimentar ce se va acorda preșcolarilor și elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Seimeni, Județul Constanța, în cadrul Programului național ,,Masa sănătoasă”Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Compartiment Contabilitate, raport nr. 1335/14.03.2024PH nr. 27

Referat de aprobare la PH nr. 27
2612.03.2024Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBAN4Compartiment Contabilitate, raport nr. 1313/13.03.2024PH nr. 26

Referat de aprobare la PH nr. 26
2511.03.2024Privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Seimeni, jud. Constanţa, potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991Consilier local – NONE IONICA2,3,4Compartiment Cadastru și Agricultură – raport nr. 1275/11.03.2024PH nr. 25

Referat de aprobare la PH nr. 25
2421.02.2024Privind aprobarea Programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala la nivelul UAT Seimeni, județul Constanța aferent anului 2024Primar - Mitică ȘERBANPH nr. 24

Referat de aprobare la PH nr. 24
2320.02.2024Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBAN4Compartiment Contabilitate – raport nr.PH nr. 23

Referat de aprobare la PH nr. 23
2219.02.2024Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli şi Programul Anual al Achiziţiilor Publice al Societăţii "GOSPODĂRIE SEIMENI" S.R.L., pentru anul 2024Primar - Mitică ȘERBAN2,3,4Compartiment Contabilitate – raport nr.PH nr. 22

Referat de aprobare la PH nr. 22
2119.02.2024Privind aprobarea organigrameiși a statului de funcţii al societăţii comerciale „GOSPODĂRIE SEIMENI” Societate cu RaspundereLimitata de interes local, cu asociat unic comunaSeimeni, prin Consiliul Local SeimeniPrimar - Mitică ȘERBAN2,3,4Compartiment Salarizare și Resurse Umane – raport nr. 875/19.02.2024PH nr. 21

Referat de aprobare la PH nr. 21
2012.02.2024Privind aprobarea Acordului privind asigurarea continuităţii prestării serviciului public de salubrizare în comuna Seimeni, județulConstanțaPrimar - Mitică ȘERBANPH nr. 20

Referat de aprobare la PH nr. 20
1931.01.2024Privind aprobarea documentatiei de achizitie publica pentru atribuirea Contractelor avand ca obiect: 1. 1. "Delegarea gestiunii, prin achizitie publica de servicii, a activitatilor de sortare, tratare mecano-biologica si eliminare prin depozitare a deseurilor municipale din UAT Seimeni, judet Constanta"; 2. 2. „Delegarea gestiunii, prin achizitie publica de servicii, a activitatilor de colectare separate si transport separat al deseurilor municipale din UAT Seimeni, jud. Constanta”Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Compartiment Urbanism si Achizitii Publice si Domnul Viceprimar – raport nr.PH nr. 19

Referat de aprobare la PH nr. 19
1823.01.2024Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Apă Seimeni pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Compartiment Contabilitate – raport nr. 319/23.01.2024PH nr. 18

Referat de aprobare la PH nr. 18
1723.01.2024Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Seimeni și serviciilor publice de interes local, înființate în subordinea Consiliului Local SeimeniPrimar - Mitică ȘERBAN2,4Compartiment Contabilitate – raport nr. 317/23.01.2024PH nr. 17

Referat de aprobare la PH nr. 17
1619.01.2024Privind retragerea Comunei Seimeni, județul Constanța din calitatea de asociat al societății UTILITĂȚI PUBLICE-GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.R.L.Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Viceprimar – raport nr. 282/19.01.2024PH nr. 16

Referat de aprobare la PH nr. 16
1518.01.2024Privind revocarea Horărârii Consiliului Local al Comunei Seimeni nr. 78 din 22.11.2023 privind acordarea unui mandat special Asociației pentru Dezvoltarea Zonei CernavodăPrimar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Viceprimar – raport nr. 259/18.01.2024PH nr. 15

Referat de aprobare la PH nr. 15
1417.01.2024Privind retragerea Comunei Seimeni, județul Constanța din cadrul Asociației pentru Dezvoltarea Zonei CernavodăPrimar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Viceprimar – raport nr. 228/17.01.2024PH nr. 14

Referat de aprobare la PH nr. 14
1316.01.2024Privind aprobarea conditiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta de la bugetul local al Primariei Comunei Seimeni, județul ConstantaPrimar - Mitică ȘERBAN1,2,4Compartiment Asistență Socială – raport nr. 226/17.01.2024PH nr. 13

Referat de aprobare la PH nr. 13
1215.01.2024Privind aprobarea aderării UAT Seimeni la ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORDPrimar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Viceprimar, raport nr. 185/15.01.2024PH nr. 12

Referat de aprobare la PH nr. 12
1115.01.2024Privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune in anul 2024Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3Compartiment Asistență Socială – raport nr. 195/16.01.2024PH nr. 11

Referat de aprobare la PH nr. 11
1015.01.2024Privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridicăPrimar - Mitică ȘERBAN2,4Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Achiziții Publice – raport nr. 181/15.01.2024PH nr. 10

Referat de aprobare la PH nr. 10
915.01.2024Privind aprobarea unui număr de 20 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2024, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1)Primar - Mitică ȘERBAN1,2,4Compartiment Salarizare și Resurse Umane – raport nr.PH nr. 9

Referat de aprobare la PH nr. 9
811.01.2024Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Compartiment contabilitate – raport nr. 144/11.01.2024PH nr. 8

Referat de aprobare la PH nr. 8
710.01.2024Pentru validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Seimeni nr.145/21.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2023Primar - Mitică ȘERBAN2,4Compartiment contabilitate – raport nr.PH nr. 7

Referat de aprobare la PH nr. 7
610.01.2024Pentru validarea și însușirea Dispoziţiei Primarului Comunei Seimeni nr.140/18.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2023Primar - Mitică ȘERBAN2,4Compartiment contabilitate – raport nr.PH nr. 6

Referat de aprobare la PH nr. 6
504.01.2024Privind utilizarea excedentului bugetului Serviciului Public Apă Seimeni pentru acoperirea golurilor de casa aferente sectiunilor de functionare pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBAN2,4Compartiment contabilitate – raport nr.PH nr. 5

Referat de aprobare la PH nr. 5
404.01.2024Privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor de casa aferente sectiunilor de functionare si dezvoltare pe anul 2024Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Compartiment contabilitate – raport nr.PH nr. 4

Referat de aprobare la PH nr. 4
304.01.2024Privind aprobarea acoperii definitive a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Seimeni, din excedentul bugetar al anilor precedențiPrimar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4Compartiment contabilitate – raport nr.PH nr. 3

Referat de aprobare la PH nr. 3
204.01.2024Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a comunei Seimeni, judetul Constanţa, pentru anul şcolar 2024-2025Primar - Mitică ȘERBAN1,2Domnul viceprimar – raport nr. 19/04.01.2024PH nr. 2

Anexa la PH nr. 2

Referat de aprobare la PH nr. 2
104.01.2024Privind alegerea președintelui de ședinţă al Consiliului Local Seimeni, pentru o perioadă de trei luni (ianuarie - martie 2024)Primar - Mitică ȘERBAN1,2,3,4SG – raport nr. 17/04.01.2023PH nr. 1

Referat de aprobare la PH nr. 1

2023

PH nr. 78
Anexa nr. 2 la PH nr. 78
Anexa nr. 3 la PH nr. 78
Referat de aprobare la PH nr. 78
PH nr. 77
Referat de aprobare la PH nr. 77
PH nr. 76
Referat de aprobare la PH nr. 76
PH nr. 75
Referat de aprobare la PH nr. 75
PH nr. 74
Referat de aprobare la PH nr. 74
PH nr. 72
PH nr. 71
PH nr. 70
PH nr. 69
PH nr. 68
PH nr. 66
Referat de aprobare la PH nr. 66
PH nr. 65
Referat de aprobare la PH nr. 65
PH nr. 64
Referat de aprobare la PH nr. 64
PH nr. 63
Referat de aprobare la PH nr. 63
PH nr. 62
Referat de aprobare la PH nr. 62
PH nr. 61
Referat de aprobare la PH nr. 61
PH nr. 60
Referat de aprobare la PH nr. 60
PH nr. 59
Referat de aprobare la PH nr. 59
PH nr. 58
Referat de aprobare la PH nr. 58
PH nr. 57
Referat de aprobare la PH nr. 57
PH nr. 56
Referat de aprobare la PH nr. 56
PH nr. 55
Referat de aprobare la PH nr. 55
PH nr. 54
Referat de aprobare la PH nr. 54
PH nr. 53
Referat de aprobare la PH nr. 53
PH nr. 52
Referat de aprobare la PH nr. 52
PH nr. 51
Referat de aprobare la PH nr. 51
PH nr. 50
Referat de aprobare la PH nr. 50
PH nr. 47
Referat de aprobare la PH nr. 47
PH nr. 46
Referat de aprobare la PH nr. 46
PH nr. 45
Referat de aprobare la PH nr. 45
PH nr. 44
Referat de aprobare la PH nr. 44
PH nr. 43
Referat de aprobare la PH nr. 43
PH nr. 42
Referat de aprobare la PH nr. 42
PH nr. 41
Referat de aprobare la PH nr. 41
PH nr. 40
Referat de aprobare la PH nr. 40
PH nr. 39
Referat de aprobare la PH nr. 39
PH nr. 38
Referat de aprobare la PH nr. 38
PH nr. 37
Referat de aprobare la PH nr. 37
PH nr. 36
Referat de aprobare la PH nr. 36
PH nr. 35
Referat de aprobare la PH nr. 35
PH nr. 34
Referat de aprobare la PH nr. 34
PH nr. 33
Referat de aprobare la PH nr. 33
PH nr. 32
Referat de aprobare la PH nr. 32
PH nr. 31
Referat de aprobare la PH nr. 31
PH nr. 30
Referat de aprobare la PH nr. 30
PH nr. 29
Referat de aprobare la PH nr. 29
PH nr. 28
Referat de aprobare la PH nr. 28
PH nr. 27
Referat de aprobare la PH nr. 27
PH nr. 26
Referat de aprobare la PH nr. 26
PH nr. 25
Referat de aprobare la PH nr. 25
PH nr. 24
Referat de aprobare la PH nr. 24
PH nr. 23
Referat de aprobare la PH nr. 23
PH nr. 22
Referat de aprobare la PH nr. 22
PH nr. 21
Referat de aprobare la PH nr. 21
PH nr. 20
Referat de aprobare la PH nr. 20
PH nr. 19
Referat de aprobare la PH nr. 19
PH nr. 18
Referat de aprobare la PH nr. 18
PH nr. 17
Referat de aprobare la PH nr. 17
PH nr. 16
Referat de aprobare la PH nr. 16
PH nr. 15
Referat de aprobare la PH nr. 15
PH nr. 14
Referat de aprobare la PH nr. 14
PH nr. 13
Referat de aprobare la PH nr. 13
PH nr. 12
Referat de aprobare la PH nr. 12
PH nr. 11
Referat de aprobare la PH nr. 11
PH nr. 10
Referat de aprobare la PH nr. 10
PH nr. 9
Referat de aprobare la PH nr. 9
PH nr. 8
Referat de aprobare la PH nr. 8
PH nr. 7
Referat de aprobare la PH nr. 7
PH nr. 6
Referat de aprobare la PH nr. 6
PH nr. 5
Referat de aprobare la PH nr. 5
PH nr. 4
Referat de aprobare la PH nr. 4
PH nr. 3
Referat de aprobare la PH nr. 3
PH nr. 2
Referat de aprobare la PH nr. 2
PH nr. 1
Referat de aprobare la PH nr. 1
Proiect de hotarare – proiect buget 2023
Proiect de buget 2023 – lista obiectivelor de investitii

2022

PH nr. 65
Referat de aprobare la ph NR. 65

PH nr. 64
Referat de aprobare la ph NR. 64

PH nr. 63
Referat de aprobare la ph NR. 63

PH nr. 61
Referat de aprobare la ph NR. 61

PH stabilire impozite si taxe locale pentru anul 2023
Raport de specialitate
Referat de aprobare

PH nr. 60
Referat de aprobare la PH nr. 60

PH nr. 59
Referat de aprobare la PH nr. 59

PH nr. 58
Referat de aprobare la PH nr. 58

PH nr. 57
Referat de aprobare la PH nr. 57

PH nr. 56
Referat de aprobare la PH nr. 56

PH aprobarea Statutului comunei Seimeni, județul Constanța.pdf
Referat de aprobare Statut

PH nr. 54
Referat de aprobare la PH nr. 54

PH nr. 53
Referat de aprobare la PH nr. 53

PH nr. 52
Referat de aprobare la PH nr. 52

PH nr. 51
Referat de aprobare la PH nr. 51

PH nr. 43 alocare fonduri Parohie
Referat de aprobare – Alocare fonduri

PH nr. 42 rectificare buget IUNIE 2022
Referat de aprobare – rectificare BVC 2022

PH nr. 41 – dezmembrare 11549 mp
Referat de aprobare_dezmembrare 11549mp

PH nr. 40 – dezmembrare 9000 mp
Referat de aprobare_dezmembrare 9000mp

PH nr. 39 inventariere masa impozabila pentru anul fiscal 2022
Referat de aprobare_inventariere

PH nr. 31
Referat de aprobare la PH nr. 31

PH nr. 30
Referat de aprobare la PH nr. 30

PH nr. 29
Referat de aprobare la PH nr. 29

PH nr. 20
Referat de aprobare la PH nr. 20

PH nr. 19
Referat de aprobare la PH nr. 19

PH nr. 18
Referat de aprobare la PH nr. 18

PH nr. 17
Referat de aprobare la PH nr. 17

PH nr. 15
Referat de aprobare PH nr. 15

PH nr. 14
Referat de aprobare PH nr. 14

PH nr. 13
Referat de aprobare PH nr. 13

PH nr. 12
Referat de aprobare PH nr. 12

PH nr. 11
Referat de aprobare PH nr. 11

PH nr. 10
Referat de aprobare PH nr. 10

PH nr. 9
Referat de aprobare PH nr. 9

PH nr. 8
Referat de aprobare PH nr. 8

PH nr. 7
Referat de aprobare PH nr. 7

PH nr. 6
Referat de aprobare PH nr. 6

PH nr. 5
Referat de aprobare PH nr. 5

PH nr. 4
Referat de aprobare PH nr. 4

PH nr. 3
Referat de aprobare PH nr. 3

PH nr. 2
Referat de aprobare PH nr. 2

2021

PH nr. 85
Referat de aprobare la PH nr. 85

PH nr. 84
Referat de aprobare la PH nr. 84

PH nr. 83
Referat de aprobare la PH nr. 83

PH nr. 82
Referat de aprobare la PH nr. 82

PH nr. 81
Referat de aprobare la PH nr. 81

PH nr. 80
Referat de aprobare la PH nr. 80

PH nr. 79
Referat de aprobare la PH nr. 79

PH nr. 78
Referat de aprobare la PH nr. 78

PH nr. 77
Referat de aprobare la PH nr. 77

PH nr. 76
Referat de aprobare la PH nr. 76

PH nr. 75
Referat de aprobare la PH nr. 75

PH nr. 74
Referat de aprobare la PH nr. 74

PH nr.73
Referat de aprobare la PH nr. 73

PH nr. 72
Referat de aprobare PH nr. 72

PH nr. 71
Referat de aprobare PH nr. 71

PH nr. 70
Referat de aprobare PH nr. 70

PH nr. 69
Referat de aprobare PH nr. 69

PH nr. 68
Referat de aprobare PH nr. 68

PH nr. 67
Referat de aprobare PH nr. 67

PH nr. 66
Referat de aprobare PH nr. 66

PH nr. 65
Referat de aprobare PH nr. 65
Anexă PH nr. 65

PH nr. 64
-Referat de aprobare PH nr. 64

PH nr. 63
-Referat de aprobare PH nr. 63

PH nr. 62
-Referat de aprobare PH nr. 62

PH nr. 61
-Referat de aprobare PH nr. 61

PH nr. 60
-Referat de aprobare PH nr. 60

PH nr. 59
-Referat de aprobare PH nr. 59

PH nr. 58
-Referat de aprobare PH nr. 58
-Anexa la PH nr. 58

PH nr. 57
– Referat de aprobare la PH nr. 57pdf

PH nr. 56
– Referat de aprobare la PH nr. 56

PH nr. 55
– Referat de aprobare la PH nr. 55

PH nr. 54
– Referat de aprobare PH nr. 54

PH nr. 53
– Referat de aprobare PH nr. 53

PH nr. 52
– Referat de aprobare PH nr. 52

PH nr. 51
– Referat de aprobare PH nr. 50_10

PH nr. 50
– Referat de aprobare PH nr. 50
– Anunt la PH nr. 50

PH nr. 49
– Referat de aprobare PH nr. 49
– Anexa la PH nr. 49

PH nr. 48
– Referat de aprobare PH nr. 48
– Anexa la HCL nr. 48

PH nr. 50 – Regulament de buna gospodarire
Proiect de hotarare – buget 2021
Lista obiectivelor de investitii 2021
Anunt publicare
Referat de aprobare
Raport de specialitate
PH aprobare Strategie de Dezvoltare Locala 2021-2027
Seimeni Online

2020

Sari la conținut Click to listen highlighted text!